POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PRZEDSZKOLU NR 17

 

Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna – dyżur w Przedszkolu nr 17: CZWARTEK: 10.00-12.00

Psycholog mgr Daniela Szrejter tel. podczas dyżuru: 692-710-407

Wsparcie w Poznaniu:

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7

Szanowni Państwo,

Rodzice/Opiekunowie, Specjaliści i Nauczyciele

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 działa stacjonarnie mimo trwającej pandemii. Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby.

Prowadzimy stacjonarne diagnozy psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne. W poradni nadal odbywają się stacjonarne indywidualne zajęcia terapeutyczne, prowadzimy osobiste i telefoniczne porady i konsultacje, pomagamy w rozwiązywaniu różnorodnych problemów Państwa dzieci i podopiecznych, oferujemy różnorodne formy wsparcia i pomocy, zarówno indywidualne, jak i grupowe.

Mamy swój profil na facebooku, na którym znajdziecie Państwo wiele wartościowych informacji.

Zachęcamy Państwa gorąco do kontaktu z nami,

nasi specjaliści chętnie pomogą służąc swoją wiedzą i doświadczeniem.

Wszystkie oferowane formy pomocy znajdą Państwo poniżej.

Kontakt do nas:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7

Ul. Św. Antoniego nr 42 (przy kościele)

Tel. 061 872 10 50 – sekretariat

Mail: poradnia7poznan@gmail.com

FORMY POMOCY

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PPP7

 1. Diagnozy psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne

Stacjonarnie diagnozujemy dzieci/uczniów potrzebujących pomocy w różnorodnych trudnościach: rozwojowych, edukacyjnych i emocjonalno-społecznych. W celu umówienia się na diagnozę do właściwego specjalisty, prosimy o kontakt z sekretariatem poradni. Zostaniecie Państwo pokierowani do odpowiedniego psychologa czy pedagoga, który współpracuje ze szkołą/przedszkolem dziecka. Pracujemy w reżimie sanitarnym w trosce o Państwa rodzinę i naszych pracowników

 1. Dyżur Dyrektora Poradni

Szanowni Państwo, Dyrektor poradni dyżuruje dla Was w każdą środę,

w godz. 15.00-17.30,  w Poradni.

Podczas dyżuru można:

– skorzystać z konsultacji,

– wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące dokumentacji czy współpracy z poradnią,

– złożyć dokumenty na Zespół Orzekający.

Zapraszam do kontaktu – Magdalena Rudzińska

 1. Konsultacje i porady, bieżące wsparcie w rozwiązywaniu problemów uczniów

Szanowni Rodzice/Opiekunowie, Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli, Psycholodzy/Pedagodzy szkolni, Nauczyciele,

Wszyscy nasi specjaliści udzielają na bieżąco wsparcia w problemach dzieci i młodzieży oraz ich rodzin poprzez:

 • Indywidualne konsultacje i porady (na terenie poradni, szkół i przedszkoli; telefoniczne)
 • Spotkania w celu ustalenia strategii pomocy i wsparcia (na terenie poradni, szkół i przedszkoli)
 • Spotkania interwencyjne (na terenie poradni, szkół i przedszkoli)
 • Spotkania o charakterze mediacyjnym (na terenie poradni, szkół i przedszkoli)
 • Spotkania i konsultacje w ramach sieci współpracy psychologów/pedagogów i nauczycieli szkół i przedszkoli (na terenie poradni, telefonicznie, w aplikacji WhatsApp).
 • Inne spotkania (według potrzeb).4.Zajęcia terapeutyczne
 •  
 • Terapia i wsparcie psychologiczne–  (w problemach emocjonalnych, okresu adolescencji, dotyczących relacji społecznych i innych):
 • mgr Izabela Danielewicz
 • mgr Grażyna Kołdyka
 • mgr Agnieszka Koperska-Figaj
 • mgr Paulina Muszyńska-Kubiak
 • mgr Aldona Paprzycka
 • mgr Anna Pisula
 • mgr Daniela Szrejter
 • mgr Marlena Tadzik
 • mgr Dorota Wojtkowska
 • mgr Izabela Szeszuła

Nasi psycholodzy udzielają wsparcia psychologicznego dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w ramach przydzielonych placówek.

 • Indywidualna terapia zaburzeń lękowychdla dzieci w wieku 8-13 lat wg programu „Zaradny kot”
 • mgr Daniela Szrejter

Rodzice chętni na zapisanie swoich dzieci na powyższą terapię, proszeni są o kontakt z psychologiem prowadzącym. Terapia obejmuje dzieci z całego rejonu PPP7.

 • Terapia rodzinna
 • mgr Izabela Danielewicz,
 • mgr Marlena Tadzik,
 • mgr Anna Pisula,
 • mgr Aldona Paprzycka.

Rodzice chętni na uczestnictwo w terapii rodzinnej, proszeni są o kontakt z wybranym psychologiem prowadzącym. Terapia obejmuje dzieci z całego rejonu PPP7.

 • Wsparcie w problemie uzależnienia(uzależnienia od alkoholu, narkotyków, gier, internetu itp.) – konsultacja z terapeutą uzależnień:
 • mgr Anna Pisula

Rodzice/młodzież potrzebujący wsparcia, proszeni są o kontakt z psychologiem prowadzącym.

 • Wsparcie dziecka i rodzica w sytuacji rozstania
 • mgr Anna Pisula

Rodzice potrzebujący wsparcia, proszeni są o kontakt z psychologiem prowadzącym.

 • Terapia pedagogiczna– usprawnianie umiejętności pisania, czytania i liczenia:
 • mgr Mariola Jankowska
 • mgr Dorota Madalińska
 • mgr Alina Szymaniak
 • mgr Dorota Wojtkowska
 • mgr Zuzanna Szczepańska

Nasi pedagodzy prowadzą terapię dla dzieci i wsparcie w pracy domowej dla rodziców w ramach przydzielonych placówek.

 • Terapia logopedyczna:
 • mgr Magdalena Najs
 • mgr Dorota Madalińska

Rodzice chętni na uczestnictwo dzieci w terapii, proszeni są o kontakt z wybranym logopedą prowadzącym. Terapia obejmuje dzieci z całego rejonu PPP7.

 • Terapia Biofeedback:
 • mgr Grażyna Kołdyka
 • mgr Daniela Szrejter

Rodzice chętni na uczestnictwo dzieci w terapii, proszeni są o kontakt z wybranym psychologiem prowadzącym. Terapia obejmuje dzieci z całego rejonu PPP7.

 • Zajęcia grupowe/warsztatowe:
 • Zajęcia terapii psychologicznej dla dzieci 5-6 letnichw celu stymulacji rozwoju poznawczego i emocjonalnego (na terenie Poradni)
 • mgr Daniela Szrejter

Rodzice chętni na zapisanie swoich dzieci na powyższą terapię, proszeni są o kontakt z psychologiem prowadzącym. Terapia obejmuje dzieci z całego rejonu PPP7.

 • Zajęcia dla uczniów zdolnych z klas II/III szkoły podstawowejrozwijające potencjał intelektualny i myślenie twórcze (na terenie Poradni)
 • mgr Aldona Paprzycka

Rodzice chętni na zapisanie swoich dzieci na powyższe zajęcia, proszeni są o kontakt z psychologiem prowadzącym. Zajęcia obejmują dzieci z całego rejonu PPP7.

 • Zajęcia usprawniające funkcje percepcyjno-motorycznedla uczniów klas I-III szkoły podstawowej (dla uczniów z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej, na terenie Poradni)
 • mgr Dorota Wojtkowska

Rodzice chętni na zapisanie swoich dzieci na powyższe zajęcia, proszeni są o kontakt z psychologiem prowadzącym. Zajęcia obejmują dzieci z całego rejonu PPP7.

 • Zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów (na terenie Poradni)
 • mgr Anna Pisula,
 • mgr Paulina Muszyńska-Kubiak

W celu zgłoszenia dziecka na w/w zajęcia prosimy o kontakt telefoniczny z p. Anną Pisulą, prowadzącą.

 • Zajęcia profilaktyki uzależnień, profilaktyki dotyczącej zagrożeń internetowych, promocji zdrowia psychicznego(na terenie szkół)
 • mgr Anna Pisula

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć i ustalenia szczegółów prosimy Pedagoga/Psychologa szkolnego o kontakt telefoniczny z p. Anną Pisulą, prowadzącą.

 • Zajęcia warsztatowe dla uczniów „Słowa ostrzejsze niż nóż” w zakresie wyrażania emocji (na terenie szkół)
 • mgr Izabela Szeszuła

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć i ustalenia szczegółów prosimy Pedagoga/Psychologa szkolnego o kontakt telefoniczny z p. Izabelą Szeszułą, prowadzącą.

 • Zajęcia dla uczniów w zakresie efektywnych metod uczenia się(na terenie Poradni lub szkoły)
 • mgr Izabela Szeszuła,
 • mgr Zuzanna Szczepańska

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć i ustalenia szczegółów prosimy Pedagoga/Psychologa szkolnego o kontakt telefoniczny z p. Zuzanną Szczepańską, prowadzącą.

 • Zajęcia wspomagające w podjęciu właściwej decyzji edukacyjno-zawodowej(na terenie szkół)
 • mgr Agnieszka Koperska-Figaj
 • mgr Magdalena Rudzińska

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć i ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny Pedagoga/Psychologa szkolnego z p. Agnieszką Koperską-Figaj, prowadzącą.

 • Zajęcia dla rodziców dzieci 6-letnich w zakresie gotowości szkolnej (na terenie szkół i przedszkoli)
 • mgr Agnieszka Koperska-Figaj
 • mgr Magdalena Rudzińska

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć i ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny Dyrektora Przedszkola/Szkoły z p. Magdaleną Rudzińską, prowadzącą.

 • Zajęcia warsztatowe dla rodziców „Szkoła dla Rodziców” wspierające kompetencje wychowawcze (na terenie Poradni)
 • mgr Izabela Danielewicz,
 • mgr Agnieszka Koperska-Figaj

Rodzice chętni do udziału w zajęciach, proszeni są o kontakt z p. Izabelą Danielewicz, psychologiem prowadzącym.

 • Prelekcje dla rodziców:
 • Spotkania psychoedukacyjne/prelekcje dla rodziców dzieci przedszkolnych w tematyce:
 • „Konsekwencja w wychowaniu. Nagradzanie. Stawianie granic”.
 • „Wspieranie zdolności poznawczych, kierunkowych i twórczych dziecka”.
 • „Zachowania agresywne dzieci. Przyczyny, rodzaje, zapobieganie.”
 • mgr Aldona Paprzycka

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w prelekcji i ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny Dyrektora Przedszkola/Szkoły z p. Aldoną Paprzycką, prowadzącą.

 • Doradztwo zawodowe:
 • Indywidualne spotkania w zakresie doradztwa zawodowego (diagnoza preferencji, predyspozycji zawodowych; poradnictwo)
 • mgr Marlena Tadzik
 • mgr Agnieszka Koperska-Figaj

Rodzice widzący potrzebę spotkania w zakresie poradnictwa zawodowego, proszeni są o kontakt z wybranym doradcą zawodowym. Poradnictwo obejmuje dzieci/młodzież z całego rejonu PPP7.

 • Zajęcia informacyjne dla rodziców uczniów klas VIII w zakresie doradztwa zawodowego – wspomagające w procesie rekrutacji

(na terenie szkoły)

 • mgr Agnieszka Koperska-Figaj
 • mgr Magdalena Rudzińska
 • mgr Marlena Tadzik

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć i ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny Pedagoga/Psychologa szkolnego z p. Marleną Tadzik lub p. Agnieszką Koperską-Figaj, prowadzącymi.

 • Coaching dla rodziców i nauczycieli:
 • Indywidualne spotkania coachingowe dla rodziców w zakresie wspierania obszaru relacji rodzinnych i obszaru systemu wychowawczego,
 • Indywidualne spotkania coachingowe dla nauczycieli w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego, obszaru budowania relacji z uczniami/rodzicami/współpracownikami.
 • mgr Magdalena Rudzińska

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w sesjach prosimy o kontakt telefoniczny z p. Magdaleną Rudzińską, prowadzącą.

 • Wspomaganie szkół/przedszkoli:
 • Szkolenie dla nauczycieli: Konstruktywna konfrontacja czyli „Jak skutecznie zwrócić uczniowi uwagę?”
 • mgr Anna Pisula

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć prosimy o kontakt telefoniczny Dyrektora szkoły/przedszkola lub Psychologa/Pedagoga szkolnego z p. Anną Pisulą, prowadzącą.

 • Szkolenie dla nauczycieli: Budowanie strategii pracy z uczniem z zaburzeniami zachowania ( według strategii Aleksandry Karasowskiej) – Zajęcia szkoleniowe i interwencyjne.
 • mgr Anna Pisula

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć prosimy o kontakt telefoniczny Dyrektora szkoły/przedszkola lub Psychologa/Pedagoga szkolnego z p. Anną Pisulą, prowadzącą.

 • Szkolenie dla nauczycieli: Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów w okresie pandemii
 • mgr Anna Pisula,
 • mgr Grażyna Kołdyka

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć prosimy o kontakt telefoniczny Dyrektora szkoły/przedszkola lub Psychologa/Pedagoga szkolnego z p. Anną Pisulą, prowadzącą.

 • Sieć współpracy Psychologów/Pedagogów szkolnych, Dyrektorów i Nauczycieli przedszkoli

Szanowni Państwo,

co roku w miesiącu październiku organizujemy w naszej poradni spotkanie organizacyjne dotyczące współpracy pomiędzy naszą poradnią, a Państwa placówkami. Dzielimy się z Wami nowymi informacjami dotyczącymi zmian w prawie oświatowym, zmian w dokumentacji czy w procedurach postępowania. Spotkania są także okazją do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk zawodowych czy też dają możliwość dyskusji o trudnościach i problemach, z którymi borykamy się wspólnie na gruncie zawodowym. Jeśli istnieje taka potrzeba, spotykamy się z Państwem częściej, w dużych czy mniejszych grupach specjalistów.

Jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, w październiku odbędzie się spotkanie Sieci Współpracy w PPP7. Zaproszenia zostaną wysłane mailowo do szkół i przedszkoli naszego rejonu.

Przez cały rok nasi pracownicy na bieżąco będą kontaktować się z Państwem indywidualnie; zachęcamy gorąco Wszystkich Państwa do częstych indywidualnych kontaktów telefonicznych, osobistych w poradni lub Państwa placówkach.

W celu jeszcze lepszego kontaktu i możliwości komunikacji oraz wymiany doświadczeń w ubiegłym roku szkolnym ruszyła – Sieć Współpracy PPP7 w aplikacji WhatsApp. Zapraszamy Państwa nowych pracowników do zgłoszenia się do w/w grupy. Koordynatorem grupy jest dyrektor Poradni, p. Magdalena Rudzińska.

Zainteresowanych Psychologów/Pedagogów szkolnych i Nauczycieli przedszkoli zapraszam do kontaktu z p. Rudzińską. Należy podać telefonicznie imię i nazwisko, nazwę placówki oraz nr telefonu. Niezbędna jest możliwość korzystania na telefonie z aplikacji WhatsApp.

 1. Profil PPP7 na Facebooku

Szanowni Państwo Rodzice, Specjaliści i Nauczyciele

Mamy swój profil Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 na portalu społecznościowym Facebook. Nie jesteśmy ekspertami w IT, ale postanowiliśmy uruchomić dla Państwa kolejny kanał komunikacyjny. Chcemy dzielić się z Państwem naszą wiedzą, doświadczeniem, informacjami i być z Państwem w jeszcze lepszym kontakcie.

Na profilu znajdziecie materiały informacyjne, filmiki tematyczne, wskazówki do ćwiczeń i inne materiały, które mogą się przydać do bieżącego rozwiazywania różnorodnych problemów.

Będziemy odpowiadać na Państwa pytania i potrzeby.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 w Poznaniu i do współpracy z nami.

Dyrektor i Pracownicy

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7

w Poznaniu

 

Zajęcia warsztatowe dla dzieci przedszkolnych 4-5 letnich „Rozwój poprzez ruch” wspierające rozwój psychoruchowy z elementami WWR, SI, KE ( na terenie Poradni)

Poniedziałki 15:00-16:00

Gabinet 6b

 • mgr Agnieszka Gidaszewska
 • mgr Paulina Dubińska- Szalbierz
To Top

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com