Drodzy Rodzice!

Opłatę za wyżywienie i za każdą rozpoczętą godzinę
faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu prosimy wpłacać
według danych do przelewu znajdujących się po zalogowaniu
do swojego konta na stronie www.iprzedszkole.progman.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU iPrzedszkole REJESTRUJĄCEGO CZAS POBYTU DZIECI W PRZEDSZKOLU NR 17 W POZNANIU

KARTA

Koszt pierwszych kart zbliżeniowych* pokrywa Przedszkole nr 17 – karty ważne są przez cały czas pobytu dziecka w Przedszkolu nr 17 – należy je zwrócić do placówki w dniu zakończenia ich ważności
– Karty tracą ważność wraz z zakończeniem edukacji dziecka w Przedszkolu nr 17
– Koszty zniszczenia lub zagubienia kart pokrywają rodzice/opiekunowi prawni
– Koszty dodatkowej karty pokrywają rodzice/opiekunowi prawni
– Karty są własnością Przedszkola nr 17 i wydawane są za pokwitowaniem rodzicom/opiekunom prawnym
– Na kartach nie należy umieszczać żadnych napisów, znaków, rysunków, naklejek, itp.
– Rodzic/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie kart

UŻYTKOWANIE KART

– Każda karta jest przypisana do dziecka i nie podlega zamianie z innym dzieckiem lub rodzicem
– Karty należy aktywować za pośrednictwem indywidualnego konta na stronie www.iprzedszkole.progman.pl
– Aktywną kartę należy odbić w czytniku niezwłocznie przy każdym wejściu i wyjściu dziecka z przedszkola
– Brak odbicia karty (przy wejściu lub wyjściu) w dniu obecności dziecka będzie traktowane w systemie jako cały
dzień jego obecności w godzinach pracy placówki (06:00-17:00), czyli zostanie naliczona płatność za cały dzień wraz z wyżywieniem
– Przekazanie karty osobie trzeciej nie jest jednoznaczne z upoważnieniem tej osoby do odbioru dziecka
– Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za kartę pozostawioną na terenie Przedszkola nr 17
– Pokwitowanie odbioru karty jest jednoznaczne z akceptacją w/w zasad korzystania
– Czytnik rejestrujący czas pobytu dziecka w przedszkolu umieszczony jest na filarze przed szatnią przy schodach po prawej stronie od wejścia
– Odbicie karty w czytniku powinno nastąpić niezwłocznie po wejściu lub przed wyjściem z przedszkola
– Włożenie karty od góry czytnika powoduje zaznaczenie godziny wejścia lub wyjścia z przedszkola
– Potwierdzenie odczytania karty oznaczone jest sygnałem dźwiękowy oraz informacją na wyświetlaczu
– Brak lub utratę karty należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi Przedszkola nr 17
– W przypadku zauważenia usterki czytnika, rodzic zobowiązany jest do natychmiastowego przekazania tej informacji pracownikowi Przedszkola nr 17 w formie papierowej, który odnotuje godzinę wejścia lub wyjścia dziecka

SPOSÓB NALICZANIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT I WYŻYWIENIE
DZIECKA W PRZEDSZKOLU

– Płatności naliczane są z dołu na podstawie odczytów z elektronicznej rejestracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu
– Miesięczna wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje aktualna Uchwała Rady Miasta Poznania w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
– Do rejestracji pobytu dziecka z przedszkolu brane pod uwagę jest pierwsze zdarzenie wejścia i ostatnie zdarzenie wyjścia. Pozostałe są przez system ignorowane.

*pierwszych kart zbliżeniowych – jedna karta dla jednego rodzica wydana na początku edukacji dziecka w Przedszkolu nr 17.

W razie pytań i problemów prosimy o kontakt telefoniczny – 61 810 17 46

Każda karta do rejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu musi zostać aktywowana do 02.09.2019r. za pomocą indywidualnych kont na stronie www.iprzedszkole.progman.pl

W razie problemów prosimy o kontakt

To Top

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com